• 06-41622889
  • info@tjannehartman.nl
Showing posts tagged with: taal

Neckermann

21-11-2013 | 3 reacties

De nieuwe televisiereclame van Neckermann maakt me boos en ik leg graag uit waarom. Een gezin zit tijdens Sinterklaasavond rond de tafel wanneer de cadeaus van Sinterklaas worden bezorgd. De ene buurman ziet de andere, de vader van het gezin, een grote zak cadeaus voor de deur zetten, aanbellen en wegrennen en verzucht vervolgens tegen zijn vrouw ‘hun van hiernaast, waar doen ze het toch van?’  

Verder lezen

Onlogisch

11-04-2013 | 0 reacties

Ook een tekstschrijver twijfelt wel eens over de schrijfwijze van een woord of zin. Ik ben geen uitzondering. Onlangs bracht ik een taalkwestie ter sprake bij enkele vrienden. Eén van hen reageerde: “Daarom vind ik taal nou zo lastig. Taalregels zijn vaak onlogisch en verwarrend. Zelfs voor mensen die elke dag met taal bezig zijn.” Ergens moest ik hem nog gelijk geven ook. Mensen die mij vragen waaróm Nederlandse taalregels zijn zoals ze zijn, kan ik ook lang niet altijd een logisch antwoord geven. Natuurlijk zijn heel veel regels in onze taal wel degelijk te beredeneren. Al is het maar omdat regels nou eenmaal ooit zijn vastgelegd met als doel je daar aan te houden. Dat is ook een vorm van logica. “Toch vind ik onze taal vaak onlogisch”, ging mijn vriend – timmerman van beroep – verder. “Als ik een plank afzaag en die is te kort, dan heb ik niet goed gemeten. Dat is een logische verklaring. Maar waarom je bij de ik-vorm geen 't' achter het werkwoord zet, is niet logisch. Dat is gewoon zo omdat iemand het besloten heeft. Beredeneren kun je het niet.” Fins De Nederlandse taal is één van de moeilijkste ter wereld. Op het Fins na geloof ik. Ik sprak laatst een van geboorte Finse vrouw die een taleninstituut runt. Aanvragen voor Finse les krijgt ze zelden of nooit. “Het Fins is te ingewikkeld. Nog moeilijker en onlogischer dan het Nederlands”, zei ze. Daar was dat woord weer: onlogisch. Wat maakt bepaalde regels en afspraken logisch of juist onlogisch? Taal verandert immers continu en ook regels worden door de jaren heen aangepast. In Nederland zijn we daar extreem goed in. Denk maar aan de pannenkoek die jaren geleden een pannekoek werd en inmiddels weer tot pannenkoek is verheven. Ook niet logisch, al hadden de taalgeleerden destijds hele plausibele redenen om de regels van de tussen-n aan te passen. Wat taal betreft moet je bepaalde regels gewoon maar voor lief nemen. Niet omdat regels nou eenmaal regels zijn, maar omdat in taal niet alles te beredeneren valt. Af en toe een taalfoutje maken is dan ook zeker niet iets om je voor te schamen. Je kunt tenslotte niet al onze regels kennen. Dat is logisch.

Verder lezen

Heibeles

22-10-2012 | 0 reacties

Heibel is niet fijn. En als het ergens hommeles is, dan kun je beter ook maar maken dat je weg komt. Hoe erg is een situatie wel niet als het heibeles is? De overtreffende trap van heibel en hommeles? Nee. Fictie, dat is het. Want heibeles bestaat niet. Nou ja, nergens behalve bij mij thuis.  

Verder lezen