• 06-41622889
  • info@tjannehartman.nl
Showing posts tagged with: onzin

Uitsterven

23-10-2013 | 0 reacties

Met de muziekgroepen waar ik in speel, komen we nogal eens bij evenementen van de KBO. De Katholieke Bond voor Ouderen. Zo´n KBO is geen lang leven meer beschoren. Dat blijkt uit het feit dat de gemiddelde leeftijd hoog is en er - voor zover ik weet – vrijwel geen aanwas van jongeren is. Hoewel ik vind dat er nog opvallend veel wordt getrouwd voor de kerk en er ook nog volop gedoopt wordt, geloof ik niet dat er onder jongeren nog behoefte is om met andere katholieken samen te komen in clubverband. In ieder geval minder behoefte dan ooit.  

Verder lezen