• 06-41622889
  • info@tjannehartman.nl

Opdracht tijdens workshop monoloog schrijven: neem een onderwerp dat je invalt, maakt het groter en overdrijf. Schrijf dit in één zo lang mogelijke zin. Laat vervolgens iemand anders op een zeer negatieve manier antwoorden met elke zin beginnend met ´jij´. Tot slot reageert de eerste persoon in extreme woede met de meest vreselijke verwensingen.


´Ik verlang naar de rust van slapen terwijl mijn ouders beneden op de bank zitten, de wetenschap dat mijn zusjes vredig in de kamers naast me liggen, net als ik moe van opnieuw een fijne dag op school en thuis, waar altijd muziek klinkt, waar geen oorlog of geweld weten binnen te dringen en waar nooit iemand ziek is of dood gaat omdat ziekte en dood worden weggelachten, weggekust, de deur uitgezet met een ferme schop onder de kont, een kanonskogel in de spreekwoordelijke reet zodat de ziekte en dood, samen met oorlogen, pesterijen en geweld, met een knal en vuurwerk worden weggeschoten, uiteengereten om tot pulp te vergaan.´

´Jij bent een dromer.
Jij.
Jij overdrijver
Jij achterlijke fantast
Jij met je ideale jeugd
Jij met je verlangen naar wat geweest is
Jij, die wil wat niet kan omdat het niet meer is.’

‘Afschuwelijke rotzak die je bent, van wie het hart met een gloeiende pen uit je lijf gerukt zou moeten worden om je er naar te laten kijken terwijl het nog kloppend en bloedende voor je wordt gehouden, waarna je grote, met angst doordrongen ogen door scherpe tandartspincetten uit je kop worden gerukt en je wordt gedwongen ze op te eten. Zonder zout, zonder ketchup of mayonaise.’